SPOŁECZNY RUCH ŚWIECKICH
STOWARZYSZENIE "AKCJA KATOLICKA"
PARAFIA KATEDRALNA W KOSZALINIE
Strona głównaZAPROSZENIA

WYDARZENIA

Struktura

Historia

Działalność

Parafiada 2011

Sport

W obiektywie

Finanse

14 lat Akcji Katolickiej w Koszalinie

Kontakt
Akcja Katolicka - działalność

Głównym celem Akcji Katolickiej jest przeciwdziałanie postępującym procesom laicyzacji i sekularyzacji, oraz uaktywnienie laikatu w oddziaływaniu Kościoła na świat. Na przestrzeni kilku dziesięcioleci drugiej połowy ubiegłego wieku, do przełomu politycznego w 1989 roku byliśmy świadkami usilnych działań ówczesnej władzy, by zlaicyzować ostatecznie społeczeństwo, by doprowadzić naszym kraju do kryzysu religijności. Takie zabiegi przyniosły opłakane dla władzy skutki, ówczesny laikat skupił się wokół Kościoła, który okazał się po raz któryś w naszej historii, jedyną ostoją narodowości, wolności i człowieczeństwa. Jest paradoksem, zjawiskiem nieoczekiwanym i dziwnym, że kryzys religijności w Polsce wystąpiło upadku komunizmu i proces ten gwałtownie postępuje. Jesteśmy świadkami upadku człowieka i instytucji rodziny w starciu z konsumpcjonizmem, hedonizmem i wszech ogarniającym relatywizmem. Na tym tle działalność apostolatu świeckich jawi się bardzo ostro jako alternatywa, jako Boży plan wyjścia z ciemności. Społeczny ruch świeckich - stowarzyszenie Akcja Katolicka w Koszalinie w prowadzi wielostronną działalność dla wszystkich. W tej działalności może wziąć udział każdy świecki, szczególnie ten, który w ewangelii odnalazł nadzieję.

Idea powołania Akcji Katolickiej przy diecezji w Koszalinie pojawiła się w roku 1995. W 1996 roku AK w Koszalinie rozpoczęła działalność. W okresie 12 lat działalności /1996-2008/ wyraża się ona w myśli jednego z papieży: "masz iść tędy, ale Ty musisz tę drogę zbudować, Ty musisz to wszystko zrobić poznając rzeczywistość".

Działalność AK w Koszalinie:

  kształtowanie chrześcijańskiego sumienia /więzi międzyludzkie, wrażliwość na ludzkie losy, pomoc potrzebującym/,
  troska o rodzinę i wychowanie /porady psychologa i prawnika, korepetycje udzielane uczniom słabym, organizacja kółek teatralnych jako forma edukacji/,
  szerzenie miłosierdzia chrześcijańskiego /szczególny wyraz współczucia i miłosierdzia dała AK w 1997 roku w odpowiedzi na apel pomoc dla powodzian z południa Polski -zorganizowano parafiadę,
  zbieranie darów, turnieje sportowe, występy estradowe, aukcje, loterie fantowe, sprzedaż własnych wypieków - całość przychodu przekazano powodzianom/,
  działania w sferze kultury /z okazji świąt narodowych, tak różnie interpretowanych przez kolejne władze , organizowane są niezależne imprezy okolicznościowe z udziałem zaproszonych gości/,
  zaangażowanie w życie społeczne i polityczne /stały kontakt z radnymi, Rodziną Katyńską i Sybirakami, udział członków AK jako mężów zaufania w wyborach do lokalnych władz i w pracach komitetów wyborczych,
  organizowanie programów historyczno - poetyckich związanych z ważnymi wydarzeniami znaczącymi w historii kraju, nie bacząc na opinie orientacje polityczne zmieniających się cyklicznie władz miasta, z zasady skąpiących środkami na cele charytatywne/.

"CZYŃ DORBO"
"WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ"

To przewodnie myśli Akcyjne, które pomagają rozwijać nasze zdolności doskonaląc je w pracy społecznej, promocji miasta i regionu

W 2007 roku liderami Akcyjnej działalności byli Tadeusz Banach (prezes), Czesław Kaszubiak ( z-ca prezesa), Wojciech Staszczyk (sekretarz), Mieczysława Gramatyka (skarbnik).

Akcja Katolicka przy Katedrze w Koszalinie posiada własną siedzibę, co ułatwia działanie i kontakt z mieszkańcami.

Głównym spotkaniem w tygodniu jest niedzielna msza św. w kościele św. Józefa o godz. 10:30. Najczęściej czynnie zaangażowanym w Liturgię Słowa jest Czesław Kaszubiak, a świadectwo jakie przy tym daje, umacnia zgromadzonych na eucharystii laikat. Zwykle po tej mszy odbywają się spotkania formacyjno - informacyjne w naszej siedzibie.

Podczas wielu spotkań organizowanych przez Akcyjny zarząd, działań, różnych imprez była tworzona dokumentacja Foto, ukazują one procesje, udział w parafiadach, Pielgrzymkach, przeprowadzone programy Słowo - Muzyczne na czele z Czesławem Kaszubiakiem, zbieranie funduszy pomocowych, zaangażowanie w Dni Papieskie, dni formacyjne.

Działania 2007 roku zostały utrwalone na fotografiach, z których przygotowaliśmy wystawy pt. "Katedra" w Ratuszu, "Fakty Kościoła Diecezjalnego" w salkach katechetycznych Domu Parafialnego oraz wystawę objazdową pt. "Fakty Kościoła Środkowopomorskiego" przy wsparciu Starostwa Powiatu Koszalińskiego. Za co z serca jesteśmy im wdzięczni.

Pragniemy przy tym podziękować również tym wszystkim bezimiennym, którzy wspierali nasze działania. Zapraszamy wszystkich chętnych do współdziałania, współtworzenia z nami, a na tej drodze niech przyświecają nam słowa Ojca Świętego: "Zachęcam Was, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani".

Rok 2008 w działalności akcyjnej to przygotowania do cyklu wystaw fotograficznych z wiodącą wystawą pt. "Pokolenie J.P.II" oraz przygotowania do Dnia Papieskiego oraz "X Parafiadowe Święto Niepodległości" na obiektach KOSIR dla mieszkańców Koszalina.