SPOŁECZNY RUCH ŚWIECKICH
STOWARZYSZENIE "AKCJA KATOLICKA"
PARAFIA KATEDRALNA W KOSZALINIE
Strona głównaZAPROSZENIA

WYDARZENIA

Struktura

Historia

Działalność

Parafiada 2011

Sport

W obiektywie

Finanse

14 lat Akcji Katolickiej w Koszalinie

Kontakt

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie, bezpośrednio współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła.

Akcja Katolicka w Polsce, zwana dalej w skrócie "AK", jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski, a w rozumieniu ustawy o stosynkach Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, jest organizacją kościelną. AK jako stowarzyszenie ogólnopolskie, posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej, a jako stowarzyszenie diecezjalne, nabywa osobowość prawną analogicznie jak stowarzyszenie ogólnopolskie. Siedzibą władz AK w Polsce jest Warszawa.

Strukturę organizacyjna Akcji Katolickiej w Polsce określa Statut Akcji Katolickiej w Polsce.

Strukturami organizacyjnymi AK są:

- Diecezjalne Insytuty AK,

  organami AK w diecezji są:
  -Rada Diecezjalnego Instytutu
  -Zarząd Diecezjalnego Instytutu
  -Komisja Rewizyjna
- Parafialne Oddziały AK,
  organami Parafialnego Oddziału AK są:
  -Walne zebranie
  -Zarząd
  -Komisja Rewizyjna
- Krajowy Instytut AK,
  organami Krajowego Intytutu AK są:
  -Rada Krajowego Instytutu
  -Zarząd Krajowego Instytutu
  -Komisja Rewizyjna.
Zarząd Krajowego Instytutu AK koordynuje działalnośc Akcji Katolickiej w wymiarze ponaddiecezjalnym.

Obecny zarząd Stowarzyszenia "Akcji Katolickiej" przy parafii katedralnej w Koszalinie:

Prezes - Tadeusz Banach
V-ce prezes - Czesław Kaszubiak
Księgowość - Mieczysława Gramatyka
Sekretarz - Wojciech Staszczyk
Członkowie - Przedstawiciele Rady Zawodowej Klubu